Archive van januari 2014

wandeling vesting zierikzee

woensdag 15 januari 2014

Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een facsimile van de Atlas de Wit. Dat is een stedenatlas van de Lage Landen uit 1698. Het bekijken van de historische plattegronden is interessant en doet verlangen te bezien wat daar van over is. In september was ik even in Zierikzee. De stad lag toen prachtig in de zon en vroeg om een uitgebreider bezoek. Mijn broer heeft zin om mee te gaan. Als we de historische en de huidige plattegrond bekijken, dan zien we dat de vorm van de historische binnenstad nog helemaal intact is, compleet met de gracht om de stad heen. Na de koffie op het Havenplein lopen we naar de Zuidhavenpoort. Het Havenplein en het Havenpark zijn vroeger water geweest. Hier was de oude haven van Zierikzee, voordat het Gouwe, de stroom dwars door Schouwen heen, verzandde. Er staan statige huizen van de vroegere rijke kooplui. De Zuidhavenpoort is forse rechthoekige bruin bakstenen toren. Bij de restauratie is een stuk stadsmuur aan de poort hersteld. We lopen langs en door het havenkwartier. Het stadsdeel dat behoorlijk laag ligt en tijdens de watersnoodramp behoorlijk getroffen is. In de straten is met blauw metselwerk aangegeven waar toen de vloedplaten zaten. Hoe ernstig de ramp was, zien we even verder bij een ingemetselde steen op ruim 3 meter hoogte. Terug naar de gracht of liever gezegd eerst de nieuwe haven, gegraven eind 15e eeuw. Een witte stellingmolen siert hier het bolwerk. In een lichte miezerregen lopen we verder over een wandelpad over de wallen. Zien de grote plompe St. Lievensmonstertoren uitsteken boven de kleine huisjes. Aan de noordkant denken we de hoogte van een verdwenen molen – staat op de kaart van De Wit – te zien, voordat we aan de Nobelpoort geraken. Ook een prachtige hoge poort, de zwart-rode deuren hangen er nog in. Langs de oostzijde lopend, ook over een wandelpad, eindigen we bij de Noordhavenpoort. Hier lijkt de tijd stil te staan. Een kleine poort tussen twee gevels, alles in witte brabantse steen uitgevoerd, de luiken voor de ramen zwart-rood.

Op onze fietstochten kwamen we in de steden vele grote zonen tegen, veel minder aandacht was er voor de grote dochters. In Nederland is daar sinds kort iets aan gedaan. Een groot onderzoek heeft een database met 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis gevuld. Dat zijn lang niet altijd vrouwen waarop een stad of dorp trots kan zijn. Voor Zierikzee staat er Jacomina de Witte in. Dochter van de burgemeester van Zierikzee. Hij mocht na het Spaans Beleg in 1575/76 de Prins van Oranje  ontvangen. Haar tweede huwelijk is met een raadsheer van het Hof van Holland. Ze wordt berucht omdat ze gedurende 30 jaar  geld en goederen aannam van mensen die in een proces gewikkeld waren bij het Hof van Holland. Zij zorgde ervoor dat haar man de rechtsgang gunstig beïnvloedde. De Hooijmaijers zijn van alle tijden.