Archive van februari 2015

wandeling vesting hoorn

donderdag 26 februari 2015

 

Atlas de Wit 1697, Hoorn

Op een koude zondagochtend in februari met mijn broer afgereisd naar het noorden, naar Hoorn. Van de vestingwerken is aan de noordkant van Hoorn de gracht nog aardig zichtbaar. En daar starten we ook, want het spoor met het station ligt net ten noorden daarvan. Het eerste onderdeel dat we zien is wat wel de Hoornse Waterpoort wordt genoemd. Het ziet er nu uit als een brug over de Nieuwlandgracht. Op de kaart van de Atlas de Wit zie je dat het een onderdoorgang voor schepen is in de omwalling. Even verderop heeft de Koepoort gestaan. Alleen de brug met de leuningen is er nog. We steken de brug over en gaan aan de andere kant van de gracht verder door het plantsoen. Hier staat nog een kruittoren, een halfronde verdedigingstoren in de voormalige stadsmuur. Hij is eigendom van de Stichting Hendrick de Keyser en wordt volgens een bord gerestaureerd tot B&B accommodatie. Leuke gelegenheid voor een B&B! Verder over de omwalling met bomen omzoomd, nog kaal, naar de Oosterpoort. De enige van de vijf stadspoorten die nog overeind staat. Op de kaart van de Wit is goed te zien dat deze poort naast het bolwerk lag met een houten brug verbonden met de overkant. En die situatie is hedentendage nog zo. Boven op de poort staat de poortwachterswoning. Zo te zien wordt die nog steeds bewoond. We lopen onder de poort door en bewonderen de kunstige bakstenen gewelven. Verderop is de situatie ten opzichte van eind 17e eeuw aanzienlijk gewijzigd. Vaag is nog het laatste bolwerk te zien in het landschap, de Nieuwe Wal geheten. En daar is het IJsselmeer, koud, winderig en grijs. Er is een hondenzwemplaats, maar geen hond te zien, laat staan in het water. Spoedig komt de Hoofdtoren in zicht. Een halfronde verdedigingstoren aan een houten aanlegsteiger, het Houten Hoofd. Nu zit er een restaurant in. Ha lekker warm een kopje koffie drinken. Binnen is het mudvol, dus zonder koffie lopen we verder. Dan maar eerst naar het Westfries Museum op het oudste stuk van Hoorn, de Rode Steen. Het museum heeft een grote maquette van het Hoorn uit de 17e eeuw. Hier zien we driedimensionaal wat de kaart van de Wit in het platte vlak laat zien. Jammer genoeg kan je er niet omheen lopen. Elders in het museum bewonderen we het schilderij van Hendrick Vroom uit 1622. Hij schilderde het 17e eeuwse Hoorn vanuit de Zuiderzee. Opgewarmd vervolgen we onze tocht langs de Westzeedijk op zoek naar de plaats waar de Westerpoort gestaan heeft. Dat is vlakbij de nieuwe schouwburg van Hoorn. Naast de schouwburg zijn in het plaveisel van de straat de contouren van de Westerpoort weergegeven. Bijna terug bij het station komen we langs de plek waar de Noorderpoort gestaan moet hebben. Brede verkeersstraten verhinderen je voor te stellen waar dat geweest moet zijn.

 

Gezicht op Hoorn van Hendrick Vroom (1622)