Archive van augustus 2017

orgelfietstocht stavoren

dinsdag 1 augustus 2017

 

Friesland bezit vele prachtige kerken. Bij fiets- en wandeltochten altijd een baken in het landschap. Gelukkig zijn er actieve organisaties die – bij een teruglopend aantal kerkgangers – ervoor ijveren dat deze cultuurschat bewaard blijft en ervan genoten kan worden. De stichting Tsjerkepaad  zorgt ervoor dat in de zomer zoveel mogelijk kerken opengesteld worden op zaterdagmiddag. En de stichting Organum Frisicum organiseert orgelconcerten. Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse orgelfietstocht. En die was in Stavoren en Molkwerum, een stadje en een dorp in de zuid-westhoek van Friesland. Met een vriend uit Woubrugge, en twee vrienden uit Molkwerum fietsten we op een mooie zomerdag door het vlakke weideland van Stavoren naar Molkwerum en langs de waddenkust weer terug. De doopsgezinde kerk in Stavoren is heel klein, en het geluid  van de zangeres Alina Rozeboom klonk scherp, maar gelukkig kwam haar stem in het kerkje van Molkwerum beter tot zijn recht. Het afsluitend concert was in de Lebuinuskerk in Stavoren. Vol klonk het orgel in de drie stukken van Mendelssohn en lieflijk bij de liederen van de man van de zangeres Roele Kok.