Archief van de categorie ‘noordzeeroute’

schilders aan zee

dinsdag 28 februari 2012

Aan de Noordzeeroute die Jan en ik van 2001 tot 2003 fietsten, bewaar ik mooie herinneringen. Het licht op het water en op de grens van land en water is steeds anders. Toen we in de zomer van 2004 zagen dat er in het Katwijks museum en in het Muzeeum te Vlissingen een deel van de verzameling van Frederik Paulsen – schilderijen over de Noordzee van 1830 tot 1930 – tentoongesteld zouden worden, zijn we in beide musea gaan kijken. Nu 8 jaar later, Paulsen heeft inmiddels zijn eigen museum op het eiland Föhr, zijn weer een aantal schilderijen hier te zien, maar nu in het Singer te Laren. Netjes verdeeld per land. Onze eigen duinen bij Noordwijk, geschilderd door Max Liebermann, zo vertrouwd en eigen. En de westkapelse zeedijk bij Domburg van Jan Toorop, in pointillistische stijl. “Kijk er maar naar door je oogharen”, aldus Jan Rudolph de Lorm, directeur van het Singer, via mijn audioapparaat. En ik herinnerde mij weer het prachtige ijle licht bij Skagen in Denemarken, hier aanwezig met o.a. een schilderij van Peder Kroyer. Hoe anders ziet de Noordzee eruit in de fjorden van Noorwegen. Daar geen vage grens tussen water en land en veel heftiger licht, alsof het moet passen bij de hoge kusten. Echt een aanrader die tentoonstelling, hij is nog tot 28 mei a.s.